Phiên bản offline của game Thiên Long Bát Bộ (TLBB) được Việt hóa 100% giống hệt bản của FPT với cách cài đặt vô cùng đơn giản cho tất cả mọi người