Một phần mềm vô cùng đơn giản dễ sử dụng với cả những người không am hiểu công nghệ, cho phép bạn đọc trộm tin nhắn facebook của người khác